به یاد ارمیا؛
که میان صفحات بیوتن توسط آفریننده اش به مسلخ تقدیر رفت...
"البلا للولا"....
بلا برای دوست داشتن است....
+تاریخ شنبه 92/1/17ساعت 10:32 عصر نویسنده polly | نظر