سفارش تبلیغ
صبا

هیچ چیز به پای سفرهای مدرسه نمی رسید؛ هیچ چیز به پای سفرهای دانشگاه هم نمی رسد...
لحظه های خوش بختی بی حدند، خوشا خوشا....
#جنوب_94

 

صدای خنده ی بچه ها توی اتوبوس پیچیده، فلفل می گوید فرح بعد از بکاء ست، همه لبخندیم با خستگی، خوشا.... خوشا....
#جنوب_94


+تاریخ شنبه 94/12/22ساعت 8:0 عصر نویسنده polly | نظر